Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ימי שלישי ערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 27/08/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.87

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - לבל טליה 60.62 61.49 56.09 61.36 63.56 50.49 612 10397 28 נהריה - לב הצפון
2 בלוך גלעד - שמואלי רן 57.38 56.77 62.59 [A] 55.91 54.25 15199 3112 22 רמת השרון
3 לוין נעמי - לוין דני 57.00 58.36 56.66 59.96 53.01 52.27 7946 7947 18 לא חבר בהתאגדות
4 פין מלקולם - מצא שמואל 56.86 51.01 55.36 58.39 60.33 53.34 1336 19699 14 רמת השרון
5 אגוזי נילי - אנטין דוד 55.89 62.38 [A] 61.09 50.10 [A] 11419 3524 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 55.79 59.03 55.50 49.34 [A] 59.28 8391 423 9 רמת השרון
7 ארצי מרגלית - בלס יהודית 55.64 56.05 51.72 52.60 55.35 58.56 3347 1187 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 עצמון נורית - סדן נגה 55.40 54.40 54.06 55.00 58.13 53.35 19138 17024 6 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 54.95 48.01 [A] [A] 63.13 58.66 16571 13526 5 כפר סבא
10 שכטר קרין - שכטר דב 54.85 57.35 61.74 [A] 50.31 [A] 9073 9074 4 ת"א - כיכר המדינה
11 זמיר גורי - זומר יגאל 54.82 47.31 56.83 49.63 58.23 54.56 40655 6766 3 לא חבר בהתאגדות
12 לוטן אביבה - שלומי טובית 54.67 55.37 50.21 54.46 58.63 48.03 10802 11528 2 לא חבר בהתאגדות
13 נחום ניסים - אבידור יהודה 52.97 52.64 [A] 65.32 43.92 [A] 4558 6886 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
14 רז בן-ציון - אגוזי אילן 52.48 55.05 45.41 43.73 55.59 53.87 4056 11420 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
15 צמח כמי - אלון אדל 52.34 [A] 56.70 [A] 57.49 45.17 17976 17028 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 גביש יורם - לייפר רולנדה 52.00 49.90 58.33 51.94 47.81 46.55 9773 9888 1 לא חבר בהתאגדות
17 כהן שמואל - עזורי איוון 51.03 57.19 52.58 42.29 41.49 52.06 4938 2425 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 נחום ארז - וינר שמואל 50.91 60.82 43.03 51.37 43.85 47.60 22567 19458 1 ת"א - בית הלוחם אפקה
19 גלר אורי - בואנו יעקב 50.70 44.07 43.36 45.51 60.85 52.37 209 200 1 לא חבר בהתאגדות
20 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 50.16 51.06 50.57 38.18 [A] 60.83 19510 2776 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
21 קרסו יעקב - נאמן אריה 50.15 44.10 57.87 45.45 47.23 50.04 6312 8734 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
22 בן בסט גלילה - עילם משה 50.07 35.96 54.42 55.66 42.31 47.91 12514 8972 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
23 פרחי לינה - בסן לינה 50.03 52.83 41.27 60.76 42.92 43.58 15050 7676 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
24 בן אלי מיכל - כנעני משה צולי 49.77 53.74 49.09 [A] 46.26 [A] 24591 18903   ת"א - אביבים/רמת השרון
25 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 49.74 43.76 55.87 [A] 49.34 [A] 10681 10670   רחובות/רמת השרון
26 זמיר יוסי - פורת גילה 48.55 54.45 41.86 47.89 [A] [A] 41688 6096   לא חבר בהתאגדות
27 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 48.05 49.28 [A] 57.10 41.48 44.35 5398 23306   לא חבר בהתאגדות
28 דורי ישראל - דורי צביה 47.03 40.74 51.60 41.45 54.33 [A] 4506 4507   ת"א - בית הלוחם אפקה
29 פיק מיכל - בן-דוד לאה 46.63 45.38 37.94 43.30 38.85 59.01 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
30 סחר יונה - שור יעקב 46.49 48.38 43.94 47.89 45.74 42.91 41919 41900   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 ענבר ציפורה - חייט קלרה 46.21 38.67 46.87 49.31 [A] [A] 4053 6954   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
32 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 45.71 53.83 41.83 42.85 42.82 43.34 41638 18016   לא חבר בהתאגדות
33 כהן שלמה - צפריר חיה 45.01 43.95 45.59 [A] 50.65 39.83 11268 9697   לא חבר בהתאגדות
34 סיוני מרדכי - צווקר מריאנה 44.34 [A] 51.25 51.78 41.46 32.86 11418 2943   לא חבר בהתאגדות
35 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 44.29 [A] 41.10 38.71 46.91 50.44 13705 24121   לא חבר בהתאגדות
36 נאור אירית - אללוף אסתר 44.19 47.64 34.67 46.23 40.29 42.61 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
37 דוריס - יהושע 43.09 [A] 44.56 42.92 [A] 34.89 13-014 13-015   לא חבר בהתאגדות
38 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 39.84 35.84 34.91 29.50 40.79 47.82 16288 16289   לא חבר בהתאגדות
גלברד מרדכי - פולק ג'ו       61.36 63.56   612 23835   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
לבל טליה - לויתן שרה       64.21 47.27   10397 23836   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
כליף אילנה - לבנה דורון         56.18 54.65 11003 9605   רמת השרון/רחובות
טל ריבה - לוין נעמי   58.36       52.27 8791 7946   השרון/ לא חבר בהתאגדות
אליהו סיגל - בראונשטיין יעל         53.67 54.47 17903 14651   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
לביא נירה - צווייג יחזקאל       62.93 43.56   14641 13700   ת"א - אביבים
קוזיק סוניה - גולובי שרי   41.60 55.83       20776 12859   ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
זולקוב דניאלה - שיראזי שושנה         51.98 42.60 1392 5801   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
פולק ג'ו - לויתן שרה   45.76 46.37       23835 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
כסיף דפנה - לוסקי luניב     50.22 35.72     18218 13793   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה   34.52       49.24 8132 15117   ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
מינץ יעקב - אנטין דוד           63.82 175 3524   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
לביא נירה - בן נון אביבה     61.52       14641 19027   ת"א - אביבים
ליפין סוזי - ליפין דוד           59.34 4923 4928   ת"א - אביבים
ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי         59.31   2701 18280   ת"א - בית הלוחם אפקה
שלומי טובית - חיות אבי         58.63   11528 5366   לא חבר בהתאגדות
מוסקוביץ הקטור - הכרמלי עמליה         56.31   9130 8688   ת"א - אביבים
דנציגר אלכס - ורם מנחם   56.13         3258 6393   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
צווייג יחזקאל - אלון הדסה           55.94 13700 7835   ת"א - אביבים
לירן ינון - כץ פז       55.21     11122 23715   רמת גן - ברידג' 4 פאן/חיפה כרמל
פלדבוי גיל - בקלצוק ארז           54.72 243 7115   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ערמי רות - בר גילי       54.06     4512 6772   ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
כסיף דפנה - מינץ יעקב   52.48         18218 175   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
בן שמואל אשר - מורחי שולה           49.36 5160 13164   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
מורחי שולה - אללוף אסתר   47.64         13164 19470   לא חבר בהתאגדות
זמיר גורי - צבעון אבי   47.31         40655 11859   לא חבר בהתאגדות
טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית         46.06   21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
באני רחל - בן-מיור אריה         45.64   17371 42489   לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
זומר יגאל - סיוני מרדכי   43.26         6766 11418   לא חבר בהתאגדות
באני רחל - לבינסקי יעל       42.85     17371 18016   לא חבר בהתאגדות
לבינסקי יעל - צבעון אבי         42.82   18016 11859   לא חבר בהתאגדות
סדן יעל - בן שמואל אשר         42.00   10855 5160   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
צבעון אבי - כסיף דפנה           35.73 11859 18218   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
בן שמואל אשר - ירון צבי       31.76     5160 2767   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן