Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
שנה חדשה במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 09/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.38

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 64.26 68.67 59.85 18617 2804 קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.53 70.67 50.40 777 3805 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 58.42 56.11 60.73 18781 18609 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 52.22 50.67 53.77 40386 23310 קריות
5 דגון אסתר - ארליך רחל 50.52 44.48 56.56 18612 18780 קריות
6 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 48.70 47.56 49.85 18620 23589 כרמיאל/קריות
7 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 48.35 48.48 48.21 40908 9650 קריות
8 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 48.27 40.00 56.55 41342 42221 קריות
9 נעלי נחום - שמואלי עודד 47.05 50.67 43.44 18616 21642 קריות
10 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 42.49 45.50 39.48 42252 40890 קריות
11 גוזלן משה - טינה אורנשטיין 36.77 36.11 37.43 19264 23-14 קריות/ לא חבר בהתאגדות
שטריך אליעזר - רונן עמוס     60.65 40844 18615 קריות
פלדמן ברברה - זטלר שולה   51.18   18862 18863 קריות
ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים     47.84 20976 18608 קריות
ויסמן צבי - פלדמן ברברה     45.60 19267 18862 קריות
לילינג נעמי - אלפר פיליפ     41.73 41340 41112 קריות
רונן עמוס - ויסמן צבי   39.78   18615 19267 קריות