Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
שנה חדשה במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 28/10/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.70

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 60.28 68.67 59.85 48.41 56.68 65.74 50.46 18617 2804 9 קריות
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 59.08 56.11 60.73 52.38 65.61 52.71 60.26 18781 18609 7 קריות
3 בן נאים אהוד - טרגר דרור 56.74 70.67 50.40 58.73 54.76 45.99 49.14 777 3805 6 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 56.57 50.67 53.77 53.57 64.29 52.70 58.53 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 55.69 39.78 60.65 53.17 59.26 55.69 49.69 40844 18615 4 קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 50.95 51.18 45.60 50.40 46.76 47.15 59.26 18862 18863 3 קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 50.93 45.50 39.48 44.84 47.55 56.28 60.45 42252 40890 2 קריות
8 דגון אסתר - ארליך רחל 50.48 44.48 56.56 55.56 49.93 45.90 35.91 18612 18780 2 קריות
9 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 48.09 48.48 48.21 45.63 [A] 59.26 38.89 40908 9650   קריות
10 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 47.33 40.00 56.55 50.40 41.90 38.58 47.82 41342 42221   קריות
11 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 45.69 47.56 49.85 48.02 33.18 39.75 43.29 18620 23589   כרמיאל/קריות
12 גוזלן משה - טינה אורנשטיין 42.98 36.11 37.43 30.95 54.86 48.15 38.35 19264 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות
13 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 38.38 [A] 41.73 42.86 34.33 33.26 39.74 41340 41112   קריות
מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד         59.88 60.38 52.55 24822 21296   כרמיאל
סליגסון בברלי - סליגסון יואל         37.17 47.42 63.43 40203 40581   קריות
נעלי נחום - שמואלי עודד   50.67 43.44   50.93     18616 21642   קריות/ לא חבר בהתאגדות
ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים     47.84 46.83 37.17     20976 18608   קריות
פולק ישי - זק שחר       65.48       893 5348   כרמיאל/חיפה כרמל
פולק ישי - ולדמן לוריין         55.29     893 23237   כרמיאל/נהריה
ויסמן צבי - צבעוני פנחס       52.78       19267 5435   קריות/כרמיאל
נעלי נחום - שטריך אליעזר             49.69 18616 40844   קריות
גוזלן משה - מנדר ענת           48.15   19264 40603   קריות/כרמיאל
ויסמן צבי - ארליך רחל           45.90   19267 18780   קריות
ויסמן צבי - פלדמן ברברה     45.60         19267 18862   קריות
ויסמן צבי - פרידברג ג'ק         41.90     19267 41342   קריות
רונן עמוס - ויסמן צבי   39.78           18615 19267   קריות