Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ימי שני ערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 23/09/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.64
הרצאה לפני התחרות וחוברת ניתוחי הידיים בתום התחרות

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 60.77 56.20 46.68 67.61 72.58 5496 5497 15 רמת השרון
2 בנימין סלביה - דוד אליהו 57.50 56.27 54.67 58.33 60.71 10037 11385 12 רמת השרון
3 איתן חיותה - שמעון ציפי 55.49 [A] 65.42 57.01 49.55 6827 744 10 פולג- ברידג' פוינט
4 חוף מלכה - צפריר שרה 54.90 50.31 54.28 57.95 57.04 5536 5513 8 רמת השרון
5 פז שרה - מזרחי יפה 54.37 59.66 58.14 [A] 49.67 8631 9032 6 רמת השרון
6 מזרחי נעמי - לוין אירית 53.86 58.08 51.28 48.11 58.00 1482 1386 5 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
7 ינון חגי - עצמון נורית 51.61 [A] 57.68 49.62 49.15 19139 19138 4 רמת השרון
8 לוי דורית - חורב זאב ד"ר 51.21 48.24 [A] 55.30 51.30 40123 10389 3 רמת השרון
9 וכט רפאל - יוסף רחל 51.06 55.22 59.17 [A] 39.85 3191 5478 2 רמת השרון
10 ורם מנחם - דנציגר אלכס 49.03 47.16 53.49 45.45 [A] 6393 3258   רמת השרון
11 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 48.69 59.11 49.23 36.74 49.67 12258 12564   רמת השרון
12 סלע יצחק - שניר חוה 47.50 46.59 [A] 49.05 44.36 3735 10043   רמת השרון
13 קליין יעקב - מילנר חיה 47.42 46.02 52.62 52.08 38.97 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
14 פייזר הורסט - מודק אלברטו 45.77 44.77 52.44 47.92 37.95 1304 2586   רמת השרון
15 אטס יצחק - נוה יאיר 45.41 54.34 39.53 50.38 37.37 10111 1326   רמת השרון
16 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 42.28 37.71 48.84 36.17 46.41 9428 17001   רמת השרון
17 אדמון אסתר - אופיר אברהם 38.88 39.86 41.28 35.98 38.40 11019 10050   רמת השרון
מאיר דניאל - קן-דור מנשה   61.52   58.52   12931 14245   רמת השרון
ריפס סילביה - פרייד חיים   53.51     61.93 10105 13870   רמת השרון
גרימברג יעקב - לוטרמן משה       50.19 58.70 16374 16057   רמת השרון/ת"א - אביבים
זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה     55.40   53.15 1392 1388   רמת השרון
אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה   57.18   50.95   14386 16994   ראש העין - גל
פן אסתר - בורלא קלמי   46.64 57.79     5520 7658   רמת השרון
קרן יוסף - אהרוני אמיר   55.58 46.98     7652 13468   רמת השרון
כנעני משה צולי - בן אלי מיכל     44.97 49.81   18903 24591   רמת השרון/ת"א - אביבים
רוזן מיכאל - רוזן גבי   50.74 38.10     1078 1077   ת"א - כיכר המדינה
צפריר חיה - טמיר ניסן דליה   42.27   45.45   9697 9151   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
פלג צבי - יוסף מוריס   40.60 46.90     6232 5479   רמת השרון
פרולינגר איל - לבהר משה         61.52 19940 824   השרון/ראשון לציון
סדן נגה - אליהו סיגל       58.71   17024 17903   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
אבן חן טובה - דוד אליהו       58.33   8682 11385   רמת השרון
מינץ יעקב - קן-דור מנשה         54.42 175 14245   רמת השרון
גרימברג יעקב - מינץ יעקב     52.30     16374 175   רמת השרון
צמח כמי - שריבמן ויקטור   52.15       17976 19895   רמת השרון/פ"ת - ויצו
מור מוטי - מור ליבי       50.57   14257 14258   רמת השרון
גורן עודד - רסין רותי   50.19       16436 9040   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
ויגלר (גל) אורית - טל שחר עופר     48.56     15388 21323   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
אגוזי נילי - אגוזי אילן     45.88     11419 11420   ת"א - בית הלוחם אפקה
אדמון אסתר - מינץ יעקב   45.87       11019 175   רמת השרון
זמש משה - סגיב מירה       45.83   12249 9011   סביון - קרית אונו
סחר גדעון - יוסף מוריס         44.64 41299 5479   רמת השרון
שיראזי שושנה - זולקוב דניאלה   42.36       5801 1392   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
ביקוביצקי ורדה - בנאילוש קלודט       42.23   6234 18916   ת"א - אביבים
גולדפינגר חנה - טל סימונה   42.05       5511 5537   רמת השרון
עציון איתמר - אופיר אברהם   39.86       7666 10050   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
ירון אפרת - כץ נדב         32.50 41429 41428   לא חבר בהתאגדות
מלצר זלמה - אלקיס צפורה     28.01     10160 13600   רמת השרון