Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 17/11/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.73

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 59.37 63.54 66.32 53.58 44.56 50.00 63.41 6825 12001 17 קריות/חיפה כרמל
2 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 58.55 [A] [A] 52.79 68.41 60.76 60.80 11063 10404 14 קריות
3 ארבל שמואל - לוי אבי 57.36 [A] 52.29 65.37 52.48 57.63 59.04 12060 5415 11 קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 53.76 57.99 49.58 [A] 50.17 54.72 56.34 1911 10306 9 קריות
5 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 53.33 57.64 43.06 [A] 71.09 58.31 36.54 5340 14117 7 קריות
6 גושן רגינה - ארד יאיר 53.19 50.69 55.07 52.04 [A] [A] 58.16 6830 14431 6 קריות
7 לייבו אדי - שני גילה 52.78 45.14 47.50 64.14 46.85 [A] 60.25 850 14956 4 קריות/חיפה כרמל
8 גורדון אושרה - הנר ארז 51.98 55.90 50.14 [A] [A] 47.75 56.12 16378 9643 4 קריות
9 בוימל דבורה - שטרן ורד 49.63 50.35 60.49 43.07 39.75 54.52 [A] 13904 24290   קריות
10 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 48.79 56.60 47.92 48.73 40.73 [A] [A] 2136 2804   קריות
11 קוגן זאב - גונן שרה 48.19 54.17 [A] 42.64 44.51 49.71 49.95 13018 5363   קריות
12 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 46.16 52.08 47.57 38.03 30.27 43.62 49.49 2663 9644   קריות
13 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.15 [A] [A] 47.70 48.06 48.43 36.56 3497 8275   קריות
14 טישלר לאה - שיינר חנה 45.81 48.61 43.75 [A] 51.15 45.62 39.92 11950 15248   קריות
15 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 45.52 [A] [A] 52.27 49.81 40.43 35.08 5090 22953   קריות
16 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 45.45 33.68 32.08 47.48 50.49 50.05 45.58 2665 2669   קריות
17 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 44.06 31.94 51.04 [A] 50.05 40.18 47.08 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
תמיר טובה - בר רבקה         62.46 49.17 55.78 667 4002   קריות
בן דוד רמי - רפפורט לאה   41.67 53.19         16104 4261   קריות
שניידר מיכאל - שניידר טובה       50.34     40.52 4525 11949   קריות
בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו           60.12   808 871   קריות
גורן ריצ'רד - רונן מיכאל         49.96     18628 18026   לא חבר בהתאגדות
רזניק פרץ - פואה דורית       45.52       8294 11064   חיפה - הרץ/קריות
כוכבי אלי - גורן ריצ'רד           38.99   18027 18628   קריות/ לא חבר בהתאגדות