Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
בוא החורף במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 09/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.63

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד 57.22 [A] 62.70 64.38 55.16 52.84 51.02 5435 24822 10 כרמיאל
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 56.34 55.56 50.79 61.88 51.59 59.19 53.51 777 3805 8 קריות
3 פולק ישי - ולדמן לוריין 54.73 49.60 [A] 62.24 60.32 55.25 46.27 893 23237 6 כרמיאל/נהריה
4 דגון אסתר - ארליך רחל 54.14 51.19 48.02 39.81 61.11 51.93 58.44 18612 18780 5 קריות
5 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 53.08 61.11 [A] 46.36 50.00 52.01 55.94 19267 5441 4 קריות/כרמיאל
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 52.35 44.05 [A] 54.60 [A] 51.65 61.45 18862 18863 3 קריות
7 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 52.08 58.73 50.00 51.01 [A] 47.42 53.25 40908 9650 3 קריות
8 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 51.48 52.78 44.84 47.04 57.54 42.44 55.19 40203 40581 2 קריות
9 שטריך אליעזר - רונן עמוס 51.01 59.13 46.83 45.82 43.65 59.65 [A] 40844 18615 2 קריות
10 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 50.07 60.71 48.41 41.07 45.63 42.26 53.32 40386 23310 1 כרמיאל/קריות
11 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 48.47 51.98 54.37 45.37 [A] 47.75 42.87 41340 41112   קריות
12 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 47.15 42.86 46.83 51.51 44.84 48.69 43.90 18620 23589   כרמיאל/קריות
13 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 45.75 38.10 [A] 48.40 49.21 53.37 39.70 41342 42221   קריות
14 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 43.17 40.48 51.98 33.69 39.68 [A] [A] 42252 40890   קריות
בלוזר קובי - כרמי כרמלה     51.59 50.46     49.25 18617 2804   קריות
נהיר דפנה - ישורון ישראל   48.02 43.25 57.30       18781 18609   קריות
גוזלן משה - טינה אורנשטיין   42.06   45.10     44.52 19264 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות
נעלי נחום - שמואלי עודד   43.65 52.38         18616 21642   קריות/ לא חבר בהתאגדות
דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד     62.70         21296 24822   כרמיאל
בלוזר קובי - ויסמן צבי   61.11           18617 19267   קריות
נעלי נחום - גוזלן משה         50.40     18616 19264   קריות
ויסמן צבי - פלדמן ברברה     48.02         19267 18862   קריות
בלוזר קובי - מנדר ענת         46.03     18617 40603   קריות/כרמיאל
לילינג נעמי - טינה אורנשטיין         44.84     41340 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מנדר ענת - דונציס דוד             43.43 40603 21296   כרמיאל
מנדר ענת - טינה אורנשטיין           43.25   40603 23-14   כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
נעלי נחום - אפשטיין דוד           42.67   18616 40890   קריות