Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
בוא החורף במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 18/11/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.50

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 56.08 55.56 50.79 61.88 777 3805 קריות
2 פולק ישי - ולדמן לוריין 53.95 49.60 [A] 62.24 893 23237 כרמיאל/נהריה
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.25 58.73 50.00 51.01 40908 9650 קריות
4 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 50.68 [A] 51.59 50.46 18617 2804 קריות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 50.59 59.13 46.83 45.82 40844 18615 קריות
6 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 50.57 51.98 54.37 45.37 41340 41112 קריות
7 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 50.07 60.71 48.41 41.07 40386 23310 קריות
8 פלדמן ברברה - זטלר שולה 49.55 44.05 [A] 54.60 18862 18863 קריות
9 נהיר דפנה - ישורון ישראל 49.52 48.02 43.25 57.30 18781 18609 קריות
10 נעלי נחום - שמואלי עודד 48.68 43.65 52.38 [A] 18616 21642 קריות
11 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 48.22 52.78 44.84 47.04 40203 40581 קריות
12 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 47.06 42.86 46.83 51.51 18620 23589 כרמיאל/קריות
13 דגון אסתר - ארליך רחל 46.34 51.19 48.02 39.81 18612 18780 קריות
14 גוזלן משה - טינה אורנשטיין 45.72 42.06 [A] 45.10 19264 23-14 קריות/ לא חבר בהתאגדות
15 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 45.50 38.10 [A] 48.40 41342 42221 קריות
16 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 42.05 40.48 51.98 33.69 42252 40890 קריות
צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד       64.38 5435 24822 כרמיאל
דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד     62.70   21296 24822 כרמיאל
בלוזר קובי - ויסמן צבי   61.11     18617 19267 קריות
ויסמן צבי - פלדמן ברברה     48.02   19267 18862 קריות
ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר       46.36 19267 5441 קריות/כרמיאל