Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
סוף השנה (א)
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 29/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.70

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן דוד רמי - רפפורט לאה 60.08 65.48 63.52 67.54 [A] 56.75 47.08 16104 4261 16 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 59.28 52.91 58.39 51.21 70.48 54.23 60.42 6825 12001 13 קריות/חיפה כרמל
3 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 54.28 [A] 54.13 [A] 65.17 50.04 52.08 10404 11063 10 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 ארבל שמואל - לוי אבי 54.01 57.18 60.35 55.69 44.83 51.99 [A] 12060 5415 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 48.83 46.88 45.25 60.88 52.67 38.48 [A] 1911 10306   קריות
6 בר רבקה - תמיר טובה 48.25 48.32 40.36 46.81 53.24 [A] 52.50 4002 667   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 46.98 56.94 39.58 39.75 36.67 48.60 50.00 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
8 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 46.95 51.74 51.42 47.07 43.62 40.91 [A] 8275 3497   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 בוימל דבורה - שטרן ורד 45.84 47.95 52.57 41.50 [A] 42.18 45.00 13904 24290   קריות
10 גושן רגינה - ארד יאיר 45.32 43.52 43.49 42.61 48.67 [A] 48.33 6830 14431   קריות
11 טישלר לאה - שיינר חנה 42.70 37.56 35.09 [A] 55.83 41.71 43.33 11950 15248   לא חבר בהתאגדות
12 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 41.13 47.88 33.03 35.03 42.67 36.73 43.33 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה     54.63 53.55 66.48     2136 2804   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז   51.81   59.35   55.57   16378 9643   קריות
טופז דוד - פואה דורית   52.89 54.61     59.23   5142 11064   חיפה - הרץ/קריות
לייבו אדי - שני גילה     54.45 45.88 56.33     850 14956   קריות/חיפה כרמל
שניידר טובה - שניידר מיכאל       47.24 38.50 50.04   11949 4525   קריות
בטצייג ישראל - בטצייג רחל   41.80 43.91   30.95     2665 2669   קריות
ציטרון פטרו - בן מאיר יוסף       53.02     58.75 871 808   לא חבר בהתאגדות
הרשקוביץ בלו - שר יהושע       57.53   47.62   5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
שחר אמיר - גייבסקי נלי           56.34 48.33 40627 40794   חיפה כרמל
כהן יהודית - מרקוביץ רחל         43.90 57.53   14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
הרשקוביץ בלו - מלמד רות   46.23         50.83 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו     65.80         681 871   לא חבר בהתאגדות
קוגן זאב - גונן שרה           63.17   13018 5363   לא חבר בהתאגדות
כהן אברהם - תמרי אבא       47.47       4292 11063   לא חבר בהתאגדות /קריות