Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
שנה חדשה במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 20/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.93

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד 61.84 65.87 51.90 60.19 62.24 67.86 53.04 893 24822 9 כרמיאל
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 59.84 63.27 50.95 64.42 [A] 61.51 59.03 777 3805 8 קריות
3 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 58.82 44.64 64.76 52.08 57.80 63.89 55.56 2804 18617 6 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 55.89 65.66 [A] 51.52 [A] 57.54 54.74 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
5 רונן עמוס - שטריך אליעזר 53.53 [A] 60.00 52.05 53.04 54.37 48.21 18615 40844 4 קריות
6 נהיר דפנה - ישורון ישראל 53.47 59.13 54.44 [A] 49.93 50.40 53.44 18781 18609 3 קריות
7 דגון אסתר - ארליך רחל 52.41 55.29 41.67 51.85 51.32 61.90 39.75 18612 18780 2 קריות
8 פלדמן ברברה - זטלר שולה 51.69 49.15 45.24 53.04 52.31 42.06 58.72 18862 18863 2 קריות
9 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 50.89 51.65 46.67 49.67 53.19 44.84 53.27 19267 5441 1 קריות/כרמיאל
10 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 48.18 [A] 42.86 45.57 53.04 45.63 53.78 40908 9650   קריות
11 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 46.71 55.86 49.44 50.13 [A] 42.06 36.03 41340 41112   קריות
12 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 44.97 39.68 44.29 30.69 42.29 36.90 61.70 42252 40890   קריות
13 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 44.28 39.55 44.44 43.75 43.65 [A] [A] 19264 42759   קריות
14 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 38.68 33.86 53.33 39.15 26.98 40.08 [A] 18620 23589   כרמיאל/קריות
סליגסון בברלי - סליגסון יואל   40.59       57.94 38.89 40203 40581   קריות
צבעוני פנחס - מנדר ענת         60.21 34.52 41.53 5435 40603   כרמיאל
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס       55.69 56.88     41342 42221   קריות
פולק ישי - דונציס דוד             53.04 893 21296   כרמיאל
בלוזר קובי - נעלי נחום       52.08       18617 18616   קריות
דונציס דוד - מנדר ענת   48.69           21296 40603   כרמיאל
ולדמן לוריין - פלדמן ברברה     45.24         23237 18862   נהריה/קריות
בלוזר קובי - שטריך אליעזר   44.64           18617 40844   קריות
מנדר ענת - אפשטיין דוד     44.29         40603 40890   כרמיאל/קריות
אורנשטיין טינה - נעלי נחום             42.92 42759 18616   קריות
פרידברג ג'ק - ולדמן לוריין   38.81           41342 23237   קריות/נהריה
ליפשיץ מרים - ליטן כרמלה           38.49   18608 20976   קריות
לילינג נעמי - נעלי נחום         36.74     41340 18616   קריות