Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.65
העולים לבית א' = נא לאשר השתתפות במחזור הבא. ביום ראשון סימולטנית ארצית.

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 131.8 -50.0 44.6 40.0 16.4 30.9 4631 1940 12 חיפה כרמל
2 ציטרון פטרו - גרינברג צדוק 83.6 -3.0 58.0 11.4 17.1 -9.1 871 681 10 קריות
3 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 77.0 12.0 [A] 13.0 31.0 21.0 3496 8275 8 קריות
4 כץ אפרים - קרבי עפר 55.5 21.0 2.0 -45.7 -3.4 36.0 4299 3449 6 טבעון
5 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 51.6 [A] [A] 29.0 10.0 12.6 2136 19051 5 קריות
6 גל טיבור - פואה דורית 44.4 1.6 -36.6 38.9 32.0 -28.0 13841 11064 4 קריות
7 שקד יצחק - לוי אבי 39.6 5.3 -3.4 5.7 32.0 -13.0 5414 5415 3 קריות
8 סוחר יצחק - עמיר מירה 25.7 33.0 [A] 19.0 -26.3 [A] 14554 2508 3 קריות/חיפה - בית הלוחם
9 בוך משה - טל ישראל 25.3 7.0 [A] -40.0 11.4 46.9 1864 1780 2 כפר תבור
10 שניידר מיכאל - שניידר טובה -24.7 [A] -49.0 18.3 [A] 6.0 4525 11949   קריות
11 קוגן זאב - גונן שרה -36.4 -14.0 -43.4 11.0 10.0 [A] 13018 5363   קריות
12 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -63.1 -26.0 10.3 -52.0 -36.0 -11.4 5340 787   קריות
13 אפשטיין אהרון - אביזמר פני -65.3 [A] 36.6 -62.0 7.0 -46.9 24727 5090   קריות
14 מאר ריבי - בר רבקה -67.4 -6.0 -2.0 -16.0 -43.4 [A] 11346 4002   קריות
תמרי אבא - גולדשמידט נחמן     29.7 33.1     11063 10404   קריות
שחר אמיר - גייבסקי נלי         17.0 -44.6 40627 40794   חיפה כרמל
ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני   26.0         5419 8215   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה           -3.4 5335 5352   קריות
דרמר שלמה - בן מאיר יוסף         -9.1   1911 808   קריות
ארד יאיר - גוטמן סרג'יו     -45.7       14431 9644   קריות
בטצייג רחל - בטצייג ישראל         -48.0   2669 2665   קריות