Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2 - HANDICAP
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.65
העולים לבית א' = נא לאשר השתתפות במחזור הבא. ביום ראשון סימולטנית ארצית.

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 120.3 -44 41.7 40.4 9.1 29.2 4631 1940 12 חיפה כרמל
2 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 102.2 23 [A] 18.4 36.5 24.3 3496 8275 10 קריות
3 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 68.8 [A] [A] 35.4 16.5 16.9 2136 19051 8 קריות
4 גל טיבור - פואה דורית 60.6 15.6 -38.5 40.3 33.5 -28.7 13841 11064 6 קריות
5 שקד יצחק - לוי אבי 42.8 13.6 -7.3 5.1 31.5 -15.7 5414 5415 5 קריות
6 ציטרון פטרו - גרינברג צדוק 39.5 -9 43.1 -0.2 5.6 -22.8 871 681 4 קריות
7 כץ אפרים - קרבי עפר 16.4 19 -17.9 -53.3 -11 26.3 4299 3449 3 טבעון
8 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 15 [A] 54.7 -40.6 28.5 -27.6 24727 5090 3 קריות
9 סוחר יצחק - עמיר מירה -12.4 24 [A] 4.4 -40.8 [A] 14554 2508   קריות/חיפה - בית הלוחם
10 שניידר מיכאל - שניידר טובה -13.9 [A] -46.9 23.7 [A] 9.3 4525 11949   קריות
11 קוגן זאב - גונן שרה -20.5 -5 -43.3 14.4 13.5 [A] 13018 5363   קריות
12 בוך משה - טל ישראל -45.5 -6 [A] -58.6 -7.1 26.2 1864 1780   כפר תבור
13 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -49.3 -17 10.4 -48.6 -32.5 -10.1 5340 787   קריות
14 מאר ריבי - בר רבקה -55.5 2 -2.9 -13.6 -41 [A] 11346 4002   קריות
ארד יאיר - גוטמן סרג'יו     -41.6       14431 9644   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה           -2.1 5335 5352   קריות
ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני   13         5419 8215   קריות
תמרי אבא - גולדשמידט נחמן     29.8 36.5     11063 10404   קריות
דרמר שלמה - בן מאיר יוסף         -23.7   1911 808   קריות
שחר אמיר - גייבסקי נלי         35.5 -28.3 40627 40794   חיפה כרמל
בטצייג רחל - בטצייג ישראל         -43.5   2669 2665   קריות