Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.36

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 56.72 58.53 61.61 56.07 [A] 53.73 54.86 55.37 56.88 5415 12060 24 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 בר רבקה - תמיר טובה 54.86 51.42 53.88 53.28 49.95 60.28 41.06 59.88 55.31 4002 667 19 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 54.6 56.73 40.56 53.06 56.62 42.99 62.2 63.12 47.45 1911 10306 16 קריות
4 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 53.83 43.4 [A] 53.04 62.91 59.29 63 39.95 55.22 10404 11063 12 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 הנר ארז - גורדון אושרה 53.42 56.4 69.43 [A] 50.75 [A] 42.78 54.57 [A] 9643 16378 10 קריות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 53.38 46.83 59.85 49.69 54.13 56.92 58.42 [A] 47.84 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 53.13 65.85 58.67 45.71 54.53 48.93 [A] 52.21 46.01 3497 8275 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.56 [A] 42.37 56.09 65.04 52.4 52.33 57.24 42.46 6825 12001 5 קריות/חיפה כרמל
9 לייבו אדי - שני גילה 49.19 45.82 36.6 [A] 45.47 50.34 54.38 60.2 51.53 850 14956   קריות/חיפה כרמל
10 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 48.78 [A] 51.63 46.06 39.8 [A] 51.5 52.45 [A] 2136 2804   קריות
11 בוימל דבורה - שטרן ורד 47.87 52.69 45.39 [A] 44.12 54 53.98 39.24 45.7 13904 24290   קריות
12 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 47.26 40.57 48.65 46.36 61.65 40.92 42.65 [A] [A] 808 871   לא חבר בהתאגדות
13 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 46.11 59.21 46.03 50.9 34.49 48.24 31.11 40.03 43.89 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
14 שניידר טובה - שניידר מיכאל 45.95 42.73 48.63 48.51 40.19 39.31 [A] 45.12 57.14 11949 4525   קריות
15 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 44.9 31.83 41.71 50.43 40.47 48.92 50.95 [A] [A] 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
16 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 42.62 39.76 43.02 35.76 [A] 53.69 40.79 35.35 [A] 2665 2669   קריות
קירשנבאום זאב - ניסר לאון               47.16 51.82 1197 772   לא חבר בהתאגדות /קריות
טישלר לאה - שיינר חנה       50.42 51.66     48.12 50.14 11950 15248   לא חבר בהתאגדות
שחר אמיר - גייבסקי נלי   58.23 53.51 50.16           40627 40794   חיפה כרמל
גושן רגינה - ארד יאיר     49.49 54.47 48.23 38.47       6830 14431   קריות
ויינשטיין אבישי - לייבו אדי                 49.28 5419 850   קריות