Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ימי שני ערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/02/20 סניף: רמת השרון מקדם: 14.67

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 55.80 55.10 46.89 64.88 56.34 5496 5497 14 רמת השרון
2 יוסף רחל - וכט רפאל 54.40 52.21 [A] 56.75 58.63 5478 3191 11 רמת השרון
3 שריבמן ויקטור - צמח כמי 53.39 57.53 [A] 51.15 54.89 19895 17976 9 פ"ת - ויצו/רמת השרון
4 חורב זאב ד"ר - לוי דורית 52.86 55.40 50.38 55.65 [A] 10389 40123 7 רמת השרון
5 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 52.62 44.52 56.55 52.58 56.85 12931 14245 6 רמת השרון
6 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 52.52 45.56 55.66 58.85 [A] 1392 1388 4 רמת השרון
7 ויין ישי - יוסף מוריס 50.91 47.02 54.47 52.15 [A] 17855 5479 4 רמת השרון
8 ורם מנחם - דנציגר אלכס 50.58 60.42 41.89 [A] 50.00 6393 3258 3 רמת השרון
9 גולדפינגר חנה - טל סימונה 50.42 54.97 [A] 51.64 45.07 5511 5537 2 רמת השרון
10 פז שרה - מזרחי יפה 49.83 48.21 49.93 55.34 45.83 8631 9032   רמת השרון
11 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 49.75 53.36 47.65 47.99 [A] 12258 12564   רמת השרון
12 פן אסתר - בורלא קלמי 49.66 [A] 50.15 56.59 41.88 5520 7658   רמת השרון
13 מזרחי נעמי - לוין אירית 49.45 [A] 45.65 48.16 54.00 1482 1386   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
14 קליין יעקב - מילנר חיה 48.22 49.32 46.44 47.14 [A] 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
15 סלע יצחק - שניר חוה 47.90 45.11 54.16 46.92 45.41 3735 10043   רמת השרון
16 קרן יוסף - אהרוני אמיר 47.44 [A] 48.27 41.96 49.53 7652 13468   רמת השרון
17 אטס יצחק - נוה יאיר 46.25 38.82 57.53 [A] 38.65 10111 1326   רמת השרון
18 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 45.67 48.94 36.30 47.45 [A] 9428 17001   רמת השרון
19 פייזר הורסט - מודק אלברטו 44.82 57.40 53.28 33.02 35.59 1304 2586   רמת השרון
מינץ ורד - מינץ יעקב       68.61 50.62 4062 175   רמת השרון
דוד אליהו - בנימין סלביה       54.42 61.18 11385 10037   רמת השרון
שמואלי רן - צברי מיכל     63.65 43.60   3112 11309   רמת השרון
חוף מלכה - צפריר שרה   43.37   49.17   5536 5513   רמת השרון
אדמון אסתר - אופיר אברהם   46.51   43.42   11019 10050   רמת השרון
לוטרמן משה - גרימברג יעקב     47.16 35.88   16057 16374   ת"א - אביבים/רמת השרון
רוזן גבי - רוזן מיכאל   59.45       1077 1078   ת"א - כיכר המדינה
שלומי דדי - מינץ יעקב     58.16     5534 175   רמת השרון
טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית         56.42 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
גל ויגלר אורית - קוזיק סוניה       54.65   15388 20776   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
ינון חגי - עצמון נורית       53.50   19139 19138   רמת השרון
מור מוטי - מור ליבי         51.53 14257 14258   רמת השרון
אביב זאב - מור משה     49.73     23419 19169   השרון
פרוינד גדעון - וייס רן     48.78     18902 19404   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
ירון אפרת - כץ נדב         48.09 41429 41428   לא חבר בהתאגדות
קורדובה הנרי - בודובסקי דני     45.64     1378 16165   רמת השרון
אלתר חגי - פרולינגר איל       45.59   18423 19940   השרון
סדן יעל - סדן נגה       45.21   10855 17024   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
לבהר משה - פרולינגר איל     40.57     824 19940   ראשון לציון/השרון
שלומי דדי - שראל צביקה       38.76   5534 16011   רמת השרון
קמיל דר' דניאל - קרטר בובי   36.48       42753 14734   פולג- ברידג' פוינט