Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ימי שלישי - ערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/02/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.02

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בראונשטיין יעל - אליהו סיגל 54.95 49.72 56.16 51.22 62.67 14651 17903 17 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
2 ליפין סוזי - כליף אילנה 54.31 52.36 55.67 51.54 57.66 4923 11003 14 ת"א - אביבים/רמת השרון
3 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 54.184 57.36 57.87 51.50 [A] 612 23835 11 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 לבל טליה - לויתן שרה 54.180 47.64 58.96 48.54 61.59 10397 23836 9 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 נחום ארז - וינר שמואל 53.90 52.08 54.91 50.89 57.73 22567 19458 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 53.49 54.31 60.14 55.98 43.53 12514 18218 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 דנציגר אלכס - ורם מנחם 52.53 [A] 49.78 58.45 51.88 3258 6393 5 רמת השרון
8 ישראלי דן - לאו קרול 52.17 58.19 52.07 48.41 [A] 14669 41829 4 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
9 צבעון אבי - לבינסקי יעל 51.97 55.00 61.16 49.09 42.61 11859 18016 3 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
10 קרסו יעקב - נאמן אריה 51.49 47.64 49.04 50.26 59.02 6312 8734 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 שלומי טובית - לוטן אביבה 51.47 45.00 60.49 43.72 56.66 11528 10802 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
12 גלר אורי - בואנו יעקב 51.42 49.44 46.54 59.68 [A] 209 200 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
13 ארצי מרגלית - בלס יהודית 51.34 57.08 49.36 51.01 47.92 3347 1187 1 ת"א - בית הלוחם אפקה
14 בן שמואל אשר - רז בן-ציון 51.24 51.81 [A] 54.69 48.48 5160 4056 1 ת"א - בית הלוחם אפקה
15 צמח כמי - אלון אדל 51.03 62.50 48.26 [A] 43.37 17976 17028 1 רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 50.61 45.42 44.44 54.41 58.18 19510 2776 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
17 זמיר גורי - זומר יגאל 50.53 45.56 57.28 45.12 54.17 40655 6766 1 ת"א - בית הלוחם אפקה
18 כהן שמואל - עזורי איוון 50.07 50.14 49.77 47.82 52.53 4938 2425 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
19 מצא שמואל - פין מלקולם 49.96 49.86 48.81 50.99 50.19 19699 1336   רמת השרון
20 שוורץ אבי - בירקנפלד רוני 49.93 43.19 54.79 [A] 51.74 423 8391   רמת השרון
21 נחום ניסים - אבידור יהודה 49.77 59.31 43.91 45.88 [A] 4558 6886   ת"א - בית הלוחם אפקה
22 גביש יורם - לייפר רולנדה 49.37 45.83 48.10 52.61 50.95 9773 9888   רמת השרון
23 עצמון נורית - סדן נגה 48.84 52.78 40.24 43.03 59.30 19138 17024   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
24 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 48.68 [A] 47.40 46.61 50.72 41638 10117   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
25 צפריר חיה - כהן שלמה 47.00 [A] 51.52 44.49 41.99 9697 11268   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
26 פרחי לינה - בסן לינה 45.91 42.64 45.64 54.65 40.72 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
27 ענבר ציפורה - חייט קלרה 43.05 39.72 34.43 48.06 [A] 4053 6954   ת"א - בית הלוחם אפקה
28 סחר יונה - שור יעקב 42.92 47.50 38.60 [A] 35.57 41919 41900   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
29 פיק מיכל - בן-דוד לאה 38.99 46.67 40.89 38.27 30.13 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
אלה סו - שפי חיה       52.05 54.18 16521 14509   רמת השרון
שקד תלמה - ורם חיה     49.72 50.99   6376 8983   רמת השרון
סיוני מרדכי - גולובי שרי     49.16   50.93 11418 12859   ת"א - בית הלוחם אפקה
טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית   48.19   49.35   21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט     37.53 42.38   10846 13106   לא חבר בהתאגדות
שטרק איתי - מינץ יעקב       63.11   10670 175   רמת השרון
נאור אירית - אללוף אסתר   57.36       12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה     56.96     9130 8688   ת"א - אביבים
אגוזי נילי - אגוזי אילן     55.49     11419 11420   ת"א - בית הלוחם אפקה
זמיר יוסי - פורת גילה   53.06       41688 6096   רמת השרון
וינר שמואל - אנטין דוד   52.08       19458 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
מינץ יעקב - רז בן-ציון     51.78     175 4056   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
מנחם אבינועם - ליפין סוזי       51.54   8888 4923   נס ציונה/ת"א - אביבים
חיות אבי - בן שמחון אמליה         51.00 5366 23108   ת"א - אביבים
קופמן שרה - גרינברג שוש   50.69       15635 9687   רחובות/רמת גן - ברידג' 4 פאן
שכטר קרין - שכטר דב         48.78 9073 9074   ת"א - כיכר המדינה
פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה       48.46   8132 15117   ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה   47.22       5398 23306   ת"א - בית הלוחם אפקה
גולובי שרי - עילם משה       46.28   12859 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה
פורת גילה - שושני אוה         45.91 6096 40443   רמת השרון/השרון
מיטלמן אפרים - רביד אילנה     42.54     19912 15862   ת"א - אביבים
מיטלמן אפרים - מידד דורון         40.72 19912 13-15   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
מינסקי אסתר - מינסקי מנחם   34.72       16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה