Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
גביע הנריק לקנר - HANDICAP
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.72

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 66.29 63.09 69.48 13809 8193 קריות
2 הספל ראובן - לוי אנה 59.11 52.83 65.39 19417 19412 קריות
3 זהבי יוסף - למדן אורי 49.46 52.82 46.09 13806 21916 קריות
4 כהן יהודית - בליצבלאו ויקי 37.95 43.16 32.73 14043 16105 קריות
קוגן זאב - גונן שרה     47.39 13018 5363 קריות
בן עוזיון עופר - בן עוזיון מלכה   39.66   23-58 7776 לא חבר בהתאגדות /קריות
מלמד רות - דוד דינה     44.73 14117 8274 קריות
בוימל דבורה - שטרן ורד   47.6   13904 24290 קריות
כוכבי אלי - כהן אברהם   58.02   18027 4292 קריות
אופן מרדכי - קוטלרו אלי     44.2 19399 20977 לא חבר בהתאגדות
שיינר חנה - סורס אגי   53.33   15248 24242 קריות
אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה   38.12   5090 22953 קריות