Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פסח (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 11/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.47
נא לעקוב אחרי ההודעות באתר

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 52.02 53.48 50.56 23730 41644 קריות
2 כוכבי אלי - בייצר מוטי 50.6 45.94 55.25 18027 12001 קריות/חיפה כרמל
3 יעקב אהובה - אופן מרדכי 48.78 44.85 52.71 11903 19399 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 בוימל דבורה - גונן שרה 46.21 37.07 55.35 13904 5363 קריות
5 מזרח איתמר - מזרח עפרה 44 51.79 36.2 10813 10814 קריות
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד   52.72   41118 40960 קריות
דופלט יוסף - ליאור רפי     51.24 15741 15740 חיפה כרמל
בליצבלאו ויקי - דוד דינה     41.94 16105 8274 קריות
ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה   57.79   41114 41116 קריות
מיכאילוביץ דניאלה - קופל רוזיקה   51.38   19979 20150 קריות/ לא חבר בהתאגדות
בליצבלאו ויקי - אלכס   69.77   16105 23-3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי     45.21 19979 24242 קריות
גורן גד - ירושלמי בת-שבע     60.07 21209 41114 קריות
גוטליב פרנסיס - יעקב   32.36   42809 23-2 קריות/ לא חבר בהתאגדות