Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
סתו 2017
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 17/10/17 סניף: קריות/חיפה

דרוג שמות תוצאה [1] [2] מספרי חבר
1 קוטלרו אלי - מומבלט גריגורי 70.37 64.58 75.00 20977 23647
2 נחמן רותי - נחמן הרי 54.01 63.19 46.67 53-30 53-31
3 יהודית - זהבי יוסף 49.85 48.61 50.83 53-45 13806
4 טל סימה - בזנוסיק פאינה 48.61 48.96 48.33 16728 53-17
5 פרי אתי - פרי יוסי 45.83 37.50 52.50 53-4 53-3
6 גולדשמידט מרים - שיילובסקי מריוס 28.24 30.21 26.67 19388 22401
למדן אורי - תדהר מירה     56.67 21916 20209
לוי אנה - הספל ראובן     55.83 19412 19417
אופן מרדכי - קליימן מרינה     50.83 19399 19833
שפריר איתן - אלבז מרדכי     36.67 53-33 53-20
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה   60.76   5335 5352
למדן אורי - הספל ראובן   55.56   21916 19417
אלבז מרדכי - נחייסי אלי   40.63   53-20 53-48