Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פברואר במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 18/02/19 סניף: קריות/חיפה

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 61.20 48.21 59.92 59.69 76.98 777 3805 קריות
2 פולק ישי - בכר יוסי 57.39 66.40 53.97 59.18 [A] 893 722 כרמיאל/נהריה
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 55.83 52.38 [A] 69.34 51.59 18617 2804 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שולה 52.33 52.18 53.17 [A] 53.97 18862 18863 קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 50.60 53.97 58.73 44.08 45.63 41342 42221 קריות
6 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 48.43 47.82 48.81 42.71 54.37 18620 23589 כרמיאל/קריות
7 שטריך אליעזר - רונן עמוס 48.06 52.78 52.78 37.89 48.81 40844 18615 קריות
8 ארליך רחל - דגון אסתר 47.66 41.07 47.62 55.94 46.03 18780 18612 קריות
9 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 47.03 48.68 39.29 40.23 59.92 20976 18608 קריות
10 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 44.36 43.72 46.03 [A] 37.70 42252 40890 קריות
11 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 41.22 37.90 42.46 [A] 34.52 41340 41112 קריות
וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא   59.92     51.98 40386 23310 קריות
ברושי משה - טל טובה     49.60   51.59 17480 23045 כרמיאל
פיבלמן שושי - פיבלמן צבי   52.25 44.44     40908 9650 קריות
נעלי נחום - שמואלי עודד   52.58     38.89 18616 21642 קריות
נהיר דפנה - ישורון ישראל   43.19     41.27 18781 18609 קריות
בלוזר קובי - בן משה גיורא     57.54     18617 23310 קריות
ויסמן צבי - דונציס דוד         53.57 19267 21296 קריות/כרמיאל
פולק ישי - גוזלן משה         53.17 893 19264 כרמיאל/קריות
וגנר-אביטל יעל - גוזלן משה       50.16   40386 19264 קריות
מנדר ענת - גוזלן משה   46.96       40603 19264 כרמיאל/קריות
דונציס דוד - מימון אלנזר לאה       46.09   21296 19524 כרמיאל
צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד     45.63     5435 24822 כרמיאל
אפשטיין דוד - פלדמן ברברה       43.91   40890 18862 קריות