Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פורים במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 15/04/19 סניף: קריות/חיפה

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 64.51 66.67 50.46 63.10 69.44 64.19 59.13 777 3805 10 קריות
2 פולק ישי - בכר יוסי 61.95 69.31 69.98 [A] 55.56 62.13 52.78 893 722 8 כרמיאל/נהריה
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 59.65 [A] 45.91 57.94 59.72 64.83 69.84 18617 2804 6 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.07 49.01 57.54 43.65 68.72 54.15 55.95 40386 23310 5 קריות
5 דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד 56.97 50.73 [A] 63.49 61.90 [A] 58.73 21296 24822 4 כרמיאל
6 ארליך רחל - דגון אסתר 55.44 39.02 48.02 48.41 62.10 66.28 52.38 18780 18612 3 קריות
7 נהיר דפנה - ישורון ישראל 52.32 52.38 50.93 48.41 49.14 58.36 50.79 18781 18609 3 קריות
8 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 51.72 51.52 44.11 63.10 38.69 61.16 [A] 40908 9650 2 קריות
9 זטלר שולה - פלדמן ברברה 49.86 48.94 59.06 45.63 40.48 55.19 37.70 18863 18862   קריות
10 טל טובה - ברושי משה 49.58 57.21 [A] 53.57 42.46 44.68 [A] 23045 17480   כרמיאל
11 שטריך אליעזר - רונן עמוס 49.06 54.37 48.55 36.90 54.83 37.58 50.00 40844 18615   קריות
12 מנדר ענת - גוזלן משה 49.00 50.73 [A] 50.40 47.42 41.70 54.76 40603 19264   כרמיאל/קריות
13 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 48.51 58.60 42.52 41.67 44.11 48.10 49.21 40581 40203   קריות
14 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 45.58 [A] 42.21 47.22 48.81 49.56 40.08 20976 18608   קריות
15 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 44.53 40.28 50.54 53.97 40.94 33.73 36.90 18620 23589   כרמיאל/קריות
16 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 43.57 36.90 43.72 37.30 43.19 56.73 [A] 42252 40890   קריות
17 נעלי נחום - שמואלי עודד 39.74 28.24 50.23 [A] 42.39 32.59 45.24 18616 21642   קריות
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס     46.56 45.24   39.93   41342 42221   קריות
לילינג נעמי - טינה אורנשטיין         30.09   45.24 41340 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות
ויסמן צבי - ארליך רחל           66.28   19267 18780   קריות
מורוזנסקי לאוניד - פולק ישי           62.13   24822 893   כרמיאל
בלוזר קובי - סליגסון יואל   58.60           18617 40581   קריות
ויסמן צבי - פרידמן יוסף       53.97       19267 23589   קריות
דגון אסתר - לילינג נעמי     48.02         18612 41340   קריות
צבעוני פנחס - ויסמן צבי   46.10           5435 19267   כרמיאל/קריות
לילינג נעמי - אלפר פיליפ           44.25   41340 41112   קריות
ויסמן צבי - סליגסון יואל     42.52         19267 40581   קריות
אולגה - חנוך             41.27 23-16 23-17   לא חבר בהתאגדות
טינה אורנשטיין - אולגה           37.75   23-14 23-16   לא חבר בהתאגדות