# שם הקבוצה הרכב מספר קבוצה
1 בינט ג'ורג' שמעון ג'ורג' שמעון בינט - אלכס זיסקינד - דינר פרידה אדלר - אורי תדמור - תקוה מרידך 221
2 בן-מיור אריה אריה בן-מיור - ישראל גנוט - חיים גבע - נדיה ליבסטר - רחל באני - מזל כהן 243
3 הכרמלי אמליה אמליה הכרמלי - הקטור מוסקוביץ - יחזקאל צווייג - הדסה אלון 124
4 יודסין שלומית שלומית יודסין - זאקי בן עמי - יוסף אביד - חנה דרגוצקי - אליעזר שיינר - יהודה ששון 152
5 פלס דגנית דגנית פלס - צילה פישר - מיקי רוזנס - יהודית רוזנס - סופיה דודקו - יגאל שנבל 228
6 צדיק מוטי מוטי צדיק - יוסי רייכמן - מוניק לב - רון הולצמן - גבי דותן - גבי מרמלשטיין 130