התאגדות ישראלית לברידג' - ארצי - התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: סגל זוגות 2015 - מחזור 3

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 23/05/15

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [2] [1] שמות מספרי חבר
1 45.0 -10.0 55.0 ידלין ישראל - ידלין דורון 468 4830
2 43.0 31.0 12.0 לויט ישעיהו - תור רוני 274 2332
3 31.0 5.0 26.0 צינגיסר אור - צינגיסר אריה 21733 3951
4 28.0 29.0 -1.0 מורן אורית - גרייצר נורית 3724 10371
5 17.0 12.0 5.0 קובאליו סרג'יו - גרינברג ניר 86 3321
6 -1.0 50.0 -51.0 רול יוסף - לוין אמיר 9402 9321
6 -1.0 -7.0 6.0 צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג 15296 15031
8 -11.0 -4.0 -7.0 חץ נתן - לוינגר אסא 10642 8769
9 -19.0 -3.0 -16.0 שטרן לוי - אורמן ליאור 3423 18540
10 -20.0 -1.0 -19.0 אנגל יוסי - פרידריך יוליאן 991 368
11 -24.0 -13.0 -11.0 כהן דוד - אלישר שלמה 4537 2005
12 -39.0 -35.0 -4.0 ליבסטר נדיה - אורי עמי 798 3135
13 -43.0 -48.0 5.0 לויט-פורת רות - פורת לירי 3882 15155
תוכנית חישובים: אסף עמית 2014 ©

Copyright © 2014,    Amit Asaf