Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: 1/2
ניקוד: 40.36
מזרח-מערב:  
10 A532
QJ73
AQ432
 
J96
AT4
KJ
KQ954
KQT
865
875
J862
  874
K92
T96
AT73
 
 NT
N 8 9 10 10 6
S 8 9 10 10 6
E 3 4 3 3 7
W 4 4 3 3 7
Par: 620
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 1.02  400 98.98גושן רגינה - ארד יאיר
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 33.67  130 66.33ארבל שמואל - לוי אבי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 33.67  130 66.33בוימל דבורה - שטרן ורד
טופז דוד - פואה דורית 33.67  130 66.33בן דוד רמי - רפפורט לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 66.33  110 33.67ארזיל אתי - בייצר מוטי
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 82.65  90 17.35אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
לייבו אדי - שני גילה 98.98 -100  1.02גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
    1/2 40.36בר רבקה - תמיר טובה