Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: 1/2
ניקוד: 40.36
מזרח-מערב:  
12 K32
KT5
AJT2
KJ4
 
97
A6
K9876
QT75
AJT64
J987
4
A98
  Q85
Q432
Q53
632
 
 NT
N 7 5 7 6 5
S 6 5 6 6 5
E 6 8 6 6 7
W 6 8 6 7 8
Par: -110
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
טישלר לאה - שיינר חנה 1.02  100 98.98ארזיל אתי - בייצר מוטי
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 25.51  90 74.49ארבל שמואל - לוי אבי
טופז דוד - פואה דורית 25.51  90 74.49בן דוד רמי - רפפורט לאה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 58.16  50 41.84אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.16  50 41.84בוימל דבורה - שטרן ורד
לייבו אדי - שני גילה 82.65 -100  17.35גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 98.98 -110  1.02גושן רגינה - ארד יאיר
    1/2 40.36בר רבקה - תמיר טובה