Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -400
ניקוד: 78.57
מזרח-מערב: גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה
15 KQ3
9
A652
87653
 
AJ42
KJ4
KQ
AKQ9
765
A532
T983
JT
  T98
QT876
J74
42
 
 NT
N 3 3 4 4 4
S 3 3 4 4 4
E 9 10 9 8 8
W 9 10 9 9 8
Par: -420
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 21.43 -400  78.57ארזיל אתי - בייצר מוטי
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 21.43 -400  78.57בר רבקה - תמיר טובה
טישלר לאה - שיינר חנה 21.43 -400  78.57בוימל דבורה - שטרן ורד
לייבו אדי - שני גילה 69.05 -430  30.95בטצייג ישראל - בטצייג רחל
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 69.05 -430  30.95גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 97.62 -460  2.38בן דוד רמי - רפפורט לאה
    1/2 60.35ארבל שמואל - לוי אבי
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 60.00 AP 60.00אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה