Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -650
ניקוד: 0.00
מזרח-מערב: גרינברג צדוק - ציטרון פטרו
19 J52
4
AKQ7542
AQ
 
AK874
KQJ753

64
T96
A82
J96
T875
  Q3
T96
T83
KJ932
 
 NT
N 5 3 3 10 7
S 5 3 3 10 8
E 3 10 10 2 5
W 3 10 10 2 5
Par: -100
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
טופז דוד - פואה דורית 7.14  200 92.86ארבל שמואל - לוי אבי
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 7.14  200 92.86בוימל דבורה - שטרן ורד
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 28.57  100 71.43בן דוד רמי - רפפורט לאה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 50.00 -50  50.00גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 50.00 -50  50.00אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 71.43 -100  28.57בטצייג ישראל - בטצייג רחל
לייבו אדי - שני גילה 85.71 -620  14.29גושן רגינה - ארד יאיר
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 100.00 -650  0.00בר רבקה - תמיר טובה