Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -620
ניקוד: 21.43
מזרח-מערב: גרינברג צדוק - ציטרון פטרו
20 J9
A875
Q5432
76
 
AT875
KJ
J7
Q984
KQ42
T942
A6
A53
  63
Q63
KT98
KJT2
 
 NT
N 4 2 6 7 4
S 4 2 6 7 4
E 8 10 7 5 9
W 8 10 7 5 9
Par: -620
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 0.00  100 100.00בוימל דבורה - שטרן ורד
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 21.43 -140  78.57גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
טישלר לאה - שיינר חנה 21.43 -140  78.57בטצייג ישראל - בטצייג רחל
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 42.86 -170  57.14בן דוד רמי - רפפורט לאה
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 78.57 -620  21.43בר רבקה - תמיר טובה
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 78.57 -620  21.43אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
טופז דוד - פואה דורית 78.57 -620  21.43ארבל שמואל - לוי אבי
לייבו אדי - שני גילה 78.57 -620  21.43גושן רגינה - ארד יאיר