Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: 680
ניקוד: 21.43
מזרח-מערב: גרינברג צדוק - ציטרון פטרו
21 A9743
Q7543
4
94
 
K82
J2
QT873
Q63
65
9
K962
KJ8752
  QJT
AKT86
AJ5
AT
 
 NT
N 12 12 13 5 6
S 12 12 13 5 6
E 1 1 0 8 6
W 1 1 0 8 6
Par: 2210
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 28.57  710 71.43אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 28.57  710 71.43גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
טישלר לאה - שיינר חנה 28.57  710 71.43בטצייג ישראל - בטצייג רחל
לייבו אדי - שני גילה 28.57  710 71.43גושן רגינה - ארד יאיר
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 28.57  710 71.43בן דוד רמי - רפפורט לאה
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 78.57  680 21.43בוימל דבורה - שטרן ורד
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 78.57  680 21.43בר רבקה - תמיר טובה
טופז דוד - פואה דורית 100.00 -100  0.00ארבל שמואל - לוי אבי