Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: 170
ניקוד: 25.51
מזרח-מערב: לייבו אדי - שני גילה
22 J74
3
5
AJT87643
 
632
JT96
T43
KQ2
K8
AQ874
A962
95
  AQT95
K52
KQJ87
 
 NT
N 7 11 6 9 9
S 7 11 6 9 9
E 6 2 7 4 4
W 5 2 7 3 4
Par: 450
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 17.35  450 82.65ארזיל אתי - בייצר מוטי
טופז דוד - פואה דורית 17.35  450 82.65אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 17.35  450 82.65בן דוד רמי - רפפורט לאה
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 50.00  420 50.00ארבל שמואל - לוי אבי
לייבו אדי - שני גילה 74.49  170 25.51בר רבקה - תמיר טובה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 74.49  170 25.51בטצייג ישראל - בטצייג רחל
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 98.98 -50  1.02גושן רגינה - ארד יאיר
    1/2 52.57בוימל דבורה - שטרן ורד