Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: Pass
ניקוד: 50.00
מזרח-מערב: לייבו אדי - שני גילה
23 AT3
95
KQ5
T9864
 
9875
KT
J83
AQJ3
K642
A862
T6
K75
  QJ
QJ743
A9742
2
 
 NT
N 6 4 7 8 5
S 6 4 7 8 5
E 7 9 5 5 7
W 7 9 5 5 7
Par: -140
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 1.02  130 98.98ארזיל אתי - בייצר מוטי
טישלר לאה - שיינר חנה 17.35  110 82.65בן דוד רמי - רפפורט לאה
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 82.65 -100  17.35ארבל שמואל - לוי אבי
טופז דוד - פואה דורית 98.98 -300  1.02אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
    1/2 52.57בוימל דבורה - שטרן ורד
לייבו אדי - שני גילה 50.00 Pass 50.00בר רבקה - תמיר טובה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 50.00 Pass 50.00בטצייג ישראל - בטצייג רחל
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 50.00 Pass 50.00גושן רגינה - ארד יאיר