Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: 130
ניקוד: 82.65
מזרח-מערב: דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון
25 AT753
J75
6
KT54
 
842
K643
AK8
J93
KQJ6
T98
QJT32
6
  9
AQ2
9754
AQ872
 
 NT
N 7 7 6 5 11
S 7 7 7 5 11
E 6 6 6 7 2
W 6 6 6 7 2
Par: 400
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 1.02  150 98.98בוימל דבורה - שטרן ורד
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 17.35  130 82.65בר רבקה - תמיר טובה
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 50.00  110 50.00אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 50.00  110 50.00גושן רגינה - ארד יאיר
לייבו אדי - שני גילה 50.00  110 50.00ארבל שמואל - לוי אבי
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 82.65  100 17.35בטצייג ישראל - בטצייג רחל
טופז דוד - פואה דורית 98.98 -50  1.02ארזיל אתי - בייצר מוטי
    1/2 54.13גולדשמידט נחמן - תמרי אבא