Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -100
ניקוד: 50.00
מזרח-מערב: דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון
27 AT6542

87
KQ876
 
Q9
K9874
AQJT3
9
J73
JT32
K42
A54
  K8
AQ65
965
JT32
 
 NT
N 3 8 3 3 10
S 3 8 3 3 10
E 6 3 10 8 2
W 6 3 10 8 2
Par: -100
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
לייבו אדי - שני גילה 1.02  590 98.98ארבל שמואל - לוי אבי
טופז דוד - פואה דורית 17.35  550 82.65ארזיל אתי - בייצר מוטי
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 33.67  50 66.33בוימל דבורה - שטרן ורד
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 50.00 -100  50.00בר רבקה - תמיר טובה
טישלר לאה - שיינר חנה 66.33 -140  33.67גושן רגינה - ארד יאיר
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 82.65 -170  17.35אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 98.98 -420  1.02בטצייג ישראל - בטצייג רחל
    1/2 54.13גולדשמידט נחמן - תמרי אבא