Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -200
ניקוד: 25.51
מזרח-מערב: זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה
4 AQ6
J74
KQT3
J92
 
T5
6
A9865
K8753
9732
KT985
J7
A4
  KJ84
AQ32
42
QT6
 
 NT
N 8 8 7 6 7
S 8 8 7 6 7
E 4 4 5 6 6
W 4 4 5 6 6
Par: 120
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
טישלר לאה - שיינר חנה 1.02  630 98.98ארבל שמואל - לוי אבי
לייבו אדי - שני גילה 17.35  600 82.65ארזיל אתי - בייצר מוטי
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 41.84 -100  58.16בטצייג ישראל - בטצייג רחל
טופז דוד - פואה דורית 41.84 -100  58.16גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 74.49 -200  25.51בר רבקה - תמיר טובה
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 74.49 -200  25.51גושן רגינה - ארד יאיר
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 98.98 -300  1.02בוימל דבורה - שטרן ורד
    1/2 63.52בן דוד רמי - רפפורט לאה