Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: 90
ניקוד: 17.35
מזרח-מערב: זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה
5 K3
Q95
KQ42
AQJ7
 
JT76
JT43
J9875
Q985
A
T6
KT9853
  A42
K8762
A3
642
 
 NT
N 9 6 10 7 9
S 9 6 10 7 9
E 3 5 2 4 4
W 3 5 2 4 4
Par: 620
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
לייבו אדי - שני גילה 1.02  660 98.98ארזיל אתי - בייצר מוטי
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 17.35  630 82.65גושן רגינה - ארד יאיר
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 50.00  620 50.00בוימל דבורה - שטרן ורד
טישלר לאה - שיינר חנה 50.00  620 50.00ארבל שמואל - לוי אבי
טופז דוד - פואה דורית 50.00  620 50.00גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 82.65  90 17.35בר רבקה - תמיר טובה
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 98.98 -100  1.02בטצייג ישראל - בטצייג רחל
    1/2 63.52בן דוד רמי - רפפורט לאה