Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -710
ניקוד: 1.02
מזרח-מערב: זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה
6 K9642
52
763
863
 
83
AJT63
J95
AQ7
QT
K97
AKT4
KJT5
  AJ75
Q84
Q82
942
 
 NT
N 2 6 2 3 1
S 2 6 2 3 1
E 8 7 11 10 11
W 8 7 11 10 11
Par: -650
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
טישלר לאה - שיינר חנה 1.02  100 98.98ארבל שמואל - לוי אבי
לייבו אדי - שני גילה 17.35 -50  82.65ארזיל אתי - בייצר מוטי
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 33.67 -600  66.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל
טופז דוד - פואה דורית 50.00 -620  50.00גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 66.33 -650  33.67גושן רגינה - ארד יאיר
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 82.65 -690  17.35בוימל דבורה - שטרן ורד
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 98.98 -710  1.02בר רבקה - תמיר טובה
    1/2 63.52בן דוד רמי - רפפורט לאה