Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בר רבקה - תמיר טובה
תוצאה: -50
ניקוד: 41.84
מזרח-מערב: כהן בתיה - פייטלוביץ דני
9 AT832
K5
T6
AQ53
 
75
A9864
KQJ974
QJ6
QT2
532
K942
  K94
J73
A8
JT876
 
 NT
N 6 8 4 4 9
S 6 9 4 4 9
E 6 3 9 8 3
W 6 3 9 9 4
Par: 140
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 1.02  590 98.98גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 17.35  200 82.65ארבל שמואל - לוי אבי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 33.67  100 66.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
כהן בתיה - פייטלוביץ דני 58.16 -50  41.84בר רבקה - תמיר טובה
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 58.16 -50  41.84בן דוד רמי - רפפורט לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 82.65 -100  17.35אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
טופז דוד - פואה דורית 98.98 -140  1.02בטצייג ישראל - בטצייג רחל
    1/2 43.49גושן רגינה - ארד יאיר