Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
החורף (בוקר ד)
מושב 3 מתוך 8 תאריך: 22/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.90
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בוימל דבורה - גונן שרה
תוצאה: 620
ניקוד: 100.00
מזרח-מערב: מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 0.00  620 100.00בוימל דבורה - גונן שרה
ליאור רפי - דופלט יוסף 37.50  150 62.50ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה
מזרח איתמר - מזרח עפרה 37.50  150 62.50כוכבי אלי - בייצר מוטי
שטריך אליעזר - רונן עמוס 75.00  130 25.00בליצבלאו ויקי - דוד דינה
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 100.00  100 0.00פרוינד מיכאל - גורן גד