Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 26/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.38
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:הרשקוביץ בלו - מלמד רות
תוצאה: -100
ניקוד: 1.39
מזרח-מערב: שחר אמיר - גייבסקי נלי
19 AKJ32
K4
K7
Q984
 
Q976
J6
AQ42
JT5
54
Q8753
953
AK6
  T8
AT92
JT86
732
 
 NT
N 7 8 7 7 8
S 7 8 7 7 8
E 6 5 6 5 4
W 6 5 6 5 5
Par: 110
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 1.39  300 98.61פייטלוביץ דני - כהן בתיה
טישלר לאה - שיינר חנה 20.83  200 79.17בר רבקה - תמיר טובה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 40.28  140 59.72בטצייג ישראל - בטצייג רחל
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 59.72  100 40.28גושן רגינה - ארד יאיר
בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 79.17  80 20.83אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
שחר אמיר - גייבסקי נלי 98.61 -100  1.39הרשקוביץ בלו - מלמד רות