Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 09/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.22
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שניידר טובה - שניידר מיכאל 0.00  170 100.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 35.71  150 64.29טישלר לאה - שיינר חנה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 35.71  150 64.29בר רבקה - תמיר טובה
הנר ארז - גורדון אושרה 35.71  150 64.29גושן רגינה - ארד יאיר
לייבו אדי - שני גילה 35.71  150 64.29הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 71.43  110 28.57אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 85.71  100 14.29בוימל דבורה - שטרן ורד
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 100.00 -50  0.00פייטלוביץ דני - כהן בתיה