Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.62
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום: פייטלוביץ דני - כהן בתיה
תוצאה: -50
ניקוד: 100.00
מזרח-מערב: גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שניידר טובה - שניידר מיכאל 40.00  450 60.00קירשנבאום זאב - ניסר לאון
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 40.00  450 60.00בוימל דבורה - שטרן ורד
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 40.00  450 60.00טישלר לאה - שיינר חנה
לוי אבי - ארבל שמואל 40.00  450 60.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
בר רבקה - תמיר טובה 40.00  450 60.00ויינשטיין אבישי - לייבו אדי
גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 100.00 -50  0.00פייטלוביץ דני - כהן בתיה
    1/2 41.90ארזיל אתי - בייצר מוטי