Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.62
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום: ארזיל אתי - בייצר מוטי
תוצאה: 200
ניקוד: 20.00
מזרח-מערב: גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שניידר טובה - שניידר מיכאל 0.00  300 100.00לוי אבי - ארבל שמואל
גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 20.00  200 80.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 40.00 -110  60.00ויינשטיין אבישי - לייבו אדי
בר רבקה - תמיר טובה 70.00 -140  30.00בוימל דבורה - שטרן ורד
טישלר לאה - שיינר חנה 70.00 -140  30.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 100.00 -150  0.00קירשנבאום זאב - ניסר לאון
    1/2 44.95פייטלוביץ דני - כהן בתיה