Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.62
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום: ארזיל אתי - בייצר מוטי
תוצאה: -170
ניקוד: 80.00
מזרח-מערב: גולדשמידט נחמן - תמרי אבא
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שניידר טובה - שניידר מיכאל 0.00  300 100.00לוי אבי - ארבל שמואל
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 30.00  130 70.00ויינשטיין אבישי - לייבו אדי
טישלר לאה - שיינר חנה 30.00  130 70.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
בר רבקה - תמיר טובה 80.00 -170  20.00בוימל דבורה - שטרן ורד
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 80.00 -170  20.00קירשנבאום זאב - ניסר לאון
גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 80.00 -170  20.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
    1/2 44.95פייטלוביץ דני - כהן בתיה