Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פסח (בוקר ד)
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.70
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום:פרוינד מיכאל - הלמר יהושע
תוצאה: 100
ניקוד: 50.00
מזרח-מערב: בליצבלאו ויקי - אלכס
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
מזרח איתמר - מזרח עפרה 0.00  130 100.00גילדין אלכסנדר - אמדור דוד
גוטליב פרנסיס - יעקב 25.00  110 75.00בוימל דבורה - גונן שרה
בליצבלאו ויקי - אלכס 50.00  100 50.00פרוינד מיכאל - הלמר יהושע
מיכאילוביץ דניאלה - קופל רוזיקה 75.00  50 25.00ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה
יעקב אהובה - אופן מרדכי 100.00 -100  0.00כוכבי אלי - בייצר מוטי