Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.77
מנהל תחרות: ארנון גדי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
כהן עדנה - פולנסקי לילי 2.00  100 4-1 [E] 98.00ברסלר חוה - אידלוביץ חנה
וולפגור אתי - כהן איציק 26.00 -140  2+1 [E] 74.00חלמיש רבקה - צור נאוה
מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 62.00 -170  3+1 [W] 38.00לסטר מאיר - קונר מאיר
לביא משה - שחם מוטי 62.00 -170  2+2 [E] 38.00מרידך תקוה - לבינסקי יעל
פרץ אביבה - גולדברג חנה 98.00 -620  4 [E] 2.00לובצקי חנה - תדמור אורי
    1/2 43.00גלטמן מרים - גולדברג אבי