Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.77
מנהל תחרות: ארנון גדי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 14.00  110 2 [N] 86.00לסטר מאיר - קונר מאיר
לביא משה - שחם מוטי 14.00  110 2 [N] 86.00מרידך תקוה - לבינסקי יעל
וולפגור אתי - כהן איציק 50.00  50 2-1 [E] 50.00חלמיש רבקה - צור נאוה
פרץ אביבה - גולדברג חנה 74.00 -50  3-1 [S] 26.00לובצקי חנה - תדמור אורי
כהן עדנה - פולנסקי לילי 98.00 -100  4-2 [S] 2.00ברסלר חוה - אידלוביץ חנה
    1/2 43.00גלטמן מרים - גולדברג אבי