Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
יום רביעי בוקר קנטרי ספטמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 8.77
מנהל תחרות: ארנון גדי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
פרץ אביבה - גולדברג חנה 2.00  1510 7 [S] 98.00לובצקי חנה - תדמור אורי
וולפגור אתי - כהן איציק 26.00  1010 6+1 [N] 74.00חלמיש רבקה - צור נאוה
מינץ מיכאל - בראיינין אירנה 62.00  510 4+3 [N] 38.00לסטר מאיר - קונר מאיר
לביא משה - שחם מוטי 62.00  510 4+3 [N] 38.00מרידך תקוה - לבינסקי יעל
כהן עדנה - פולנסקי לילי 98.00  450 4+1 [N] 2.00ברסלר חוה - אידלוביץ חנה
    1/2 43.00גלטמן מרים - גולדברג אבי