Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 1 מתוך 12 תאריך: 29/11/20 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 1.56
מנהל תחרות: רז אמנון

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שרה - זוהרה 50.00 A 50.00אלישיב מירה - רז צילה
רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 50.00 A 50.00אלבא - איילה
בר אל לייה - אידה 50.00 A 50.00חדוה - יהודית
נוה - חיה 0.00 AP/A+ 60.00צבר רונית - יערי חוה