Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום:מזרח איתמר - קימל שרה
חוזה:6-1 [N]
הובלה:A
תוצאה: -50
ניקוד: 36.36
מזרח-מערב: בכר יוסי - גזית גלי
1 KT97

QJ985
KQ65
 
Q84
JT943
T32
72
J2
Q52
64
AT9843
  A653
AK876
AK7
J
 
 NT
N 11 11 9 12 9
S 11 11 9 12 9
E 2 1 4 1 4
W 2 1 4 1 4
Par: 920
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
יקים נוגה - לביא נורית 0.00  980 J 6 [N] 100.00לביא נירה - אלון הדסה
שמאי אילנה - אברהם חיה 9.09  480 T 4+2 [N] 90.91גלט אהרון - גולדברג אידה
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 18.18  450 7 5 [S] 81.82קרמר חיים - קרמר שלוה
גוטליב ליפא - נהון שלמה 27.27  140 7 2+1 [S] 72.73ajalagabai - orabreuer
שיף סמדר - סדן נגה 63.64 -50  J 6-1 [S] 36.36CEFNI - לוי אנה
בכר יוסי - גזית גלי 63.64 -50  A 6-1 [N] 36.36מזרח איתמר - קימל שרה
זופניק שושי - בהירי תמר 63.64 -50  6 6-1 [N] 36.36המר אילנה - שפירא אניטה
ויזל לילי - חריר אילנה 63.64 -50  A 6-1 [N] 36.36וכולדר איתן - כהן יוסי
אלון ליאורה - בייצר מוטי 63.64 -50  A 6-1 [N] 36.36קס דניאל - קס גינה
בצלאל רות - זינגר בני 63.64 -50  A 6-1 [N] 36.36גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 63.64 -50  7 5-1 [S] 36.36כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 100.00 -100  A 6-2 [N] 0.00רובין יצחק - דה פריס גבי