Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום: ajalagabai - orabreuer
חוזה:4-1 [E]
הובלה:A
תוצאה: 50
ניקוד: 72.73
מזרח-מערב: שיף סמדר - סדן נגה
11 AKT53
7
J9542
T4
 
QJ9
JT985
Q8
K32
872
AQ64
AK6
Q95
  64
K32
T73
AJ876
 
 NT
N 7 7 5 8 7
S 7 7 5 8 7
E 6 5 8 4 6
W 5 6 8 5 6
Par: -100
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
יקים נוגה - לביא נורית 4.55  150 7 3N-3 [E] 95.45קרמר חיים - קרמר שלוה
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 4.55  150 6 2N-3 [E] 95.45קס דניאל - קס גינה
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 18.18  110 5 3 [N] 81.82גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
זופניק שושי - בהירי תמר 40.91  100 A 4-2 [W] 59.09כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 40.91  100 A 4-2 [W] 59.09לביא נירה - אלון הדסה
בצלאל רות - זינגר בני 40.91  100 6 4-2 [E] 59.09גלט אהרון - גולדברג אידה
ויזל לילי - חריר אילנה 40.91  100 6 4-2 [E] 59.09רובין יצחק - דה פריס גבי
שמאי אילנה - אברהם חיה 72.73  50 6 3-1 [E] 27.27CEFNI - לוי אנה
גוטליב ליפא - נהון שלמה 72.73  50 A 4-1 [W] 27.27מזרח איתמר - קימל שרה
שיף סמדר - סדן נגה 72.73  50 A 4-1 [E] 27.27ajalagabai - orabreuer
אלון ליאורה - בייצר מוטי 90.91 -110  A 2 [W] 9.09וכולדר איתן - כהן יוסי
בכר יוסי - גזית גלי 100.00 -400  A 3N [E] 0.00המר אילנה - שפירא אניטה