Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום:מזרח איתמר - קימל שרה
חוזה:5 [W]
הובלה:6
תוצאה: -400
ניקוד: 0.00
מזרח-מערב: בכר יוסי - גזית גלי
2 KJ963
K986
T4
KQ
 
5
53
AKQ6
AJ9643
Q8
AT42
J873
852
  AT742
QJ7
952
T7
 
 NT
N 6 9 7 2 3
S 6 9 7 2 3
E 6 4 6 10 10
W 6 4 6 10 10
Par: -130
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 22.73  140 2 3 [N] 77.27כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
זופניק שושי - בהירי תמר 22.73  140 2 3 [N] 77.27המר אילנה - שפירא אניטה
יקים נוגה - לביא נורית 22.73  140 5 2+1 [N] 77.27לביא נירה - אלון הדסה
ויזל לילי - חריר אילנה 22.73  140 3 3 [N] 77.27וכולדר איתן - כהן יוסי
שמאי אילנה - אברהם חיה 22.73  140 5 2+1 [N] 77.27גלט אהרון - גולדברג אידה
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 22.73  140 5 3 [N] 77.27רובין יצחק - דה פריס גבי
שיף סמדר - סדן נגה 54.55  50 3 5-1 [W] 45.45CEFNI - לוי אנה
אלון ליאורה - בייצר מוטי 72.73 -130  A 3+1 [E] 27.27קס דניאל - קס גינה
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 72.73 -130  6 4 [W] 27.27קרמר חיים - קרמר שלוה
גוטליב ליפא - נהון שלמה 72.73 -130  6 3+1 [W] 27.27ajalagabai - orabreuer
בצלאל רות - זינגר בני 90.91 -150  K 4+1 [W] 9.09גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
בכר יוסי - גזית גלי 100.00 -400  6 5 [W] 0.00מזרח איתמר - קימל שרה