Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום: גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
חוזה:3N-1 [E]
הובלה:A
תוצאה: 50
ניקוד: 27.27
מזרח-מערב: שיף סמדר - סדן נגה
5 95432
T984
J3
AT
 
Q8
Q6
T8765
KQ82
AK76
J32
AK9
J96
  JT
AK75
Q42
7543
 
 NT
N 4 5 6 3 4
S 4 5 6 3 4
E 9 8 7 9 9
W 9 8 7 9 9
Par: -400
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 4.55  100 K 2N-2 [E] 95.45קס דניאל - קס גינה
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 4.55  100 5 2N-2 [E] 95.45מזרח איתמר - קימל שרה
יקים נוגה - לביא נורית 27.27  50 K 3N-1 [E] 72.73המר אילנה - שפירא אניטה
גוטליב ליפא - נהון שלמה 27.27  50 5 3N-1 [E] 72.73גלט אהרון - גולדברג אידה
שיף סמדר - סדן נגה 27.27  50 A 3N-1 [E] 72.73גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
ויזל לילי - חריר אילנה 45.45 -120  5 2N [E] 54.55קרמר חיים - קרמר שלוה
שמאי אילנה - אברהם חיה 59.09 -150  7 2N+1 [E] 40.91רובין יצחק - דה פריס גבי
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 59.09 -150  A 2N+1 [E] 40.91כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
בכר יוסי - גזית גלי 86.36 -400  K 3N [E] 13.64CEFNI - לוי אנה
זופניק שושי - בהירי תמר 86.36 -400  3 3N [E] 13.64ajalagabai - orabreuer
אלון ליאורה - בייצר מוטי 86.36 -400  J 3N [E] 13.64לביא נירה - אלון הדסה
בצלאל רות - זינגר בני 86.36 -400  A 3N [E] 13.64וכולדר איתן - כהן יוסי