Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום: CEFNI - לוי אנה
חוזה:2+1 [S]
הובלה:Q
תוצאה: 140
ניקוד: 13.64
מזרח-מערב: בכר יוסי - גזית גלי
6 87
AKQ4
AK76
T83
 
Q52
T95
T82
J765
AKJ64
J7
J3
AK94
  T93
8632
Q954
Q2
 
 NT
N 4 4 9 9 3
S 4 4 9 9 3
E 5 9 4 4 9
W 5 9 4 4 9
Par: -100
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 13.64  140 2 3 [S] 86.36קס דניאל - קס גינה
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 13.64  140 2 3 [S] 86.36כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 13.64  140 Q 2+1 [S] 86.36מזרח איתמר - קימל שרה
בכר יוסי - גזית גלי 13.64  140 Q 2+1 [S] 86.36CEFNI - לוי אנה
שמאי אילנה - אברהם חיה 40.91  100 4 2-1 [E] 59.09רובין יצחק - דה פריס גבי
זופניק שושי - בהירי תמר 40.91  100 4 3-1 [E] 59.09ajalagabai - orabreuer
גוטליב ליפא - נהון שלמה 59.09 -110  3 2 [E] 40.91גלט אהרון - גולדברג אידה
ויזל לילי - חריר אילנה 59.09 -110  8 2 [E] 40.91קרמר חיים - קרמר שלוה
יקים נוגה - לביא נורית 72.73 -130  6 2+2 [E] 27.27המר אילנה - שפירא אניטה
שיף סמדר - סדן נגה 86.36 -140  2 2+1 [E] 13.64גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
אלון ליאורה - בייצר מוטי 86.36 -140  8 3 [E] 13.64לביא נירה - אלון הדסה
בצלאל רות - זינגר בני 100.00 -150  A 1N-3 [N] 0.00וכולדר איתן - כהן יוסי