Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
חמישי אחהצ חודש אפריל
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.58
מנהל תחרות:

צפון-דרום:וכולדר איתן - כהן יוסי
חוזה:3N+2 [E]
הובלה:K
תוצאה: -460
ניקוד: 54.55
מזרח-מערב: יקים נוגה - לביא נורית
8 J
T92
J75
T76542
 
4
AQ8
AK9863
J83
A7653
KJ4
42
AK9
  KQT982
7653
QT
Q
 
 NT
N 1 5 1 1 2
S 1 5 1 1 2
E 12 8 10 12 11
W 12 8 10 12 11
Par: -990
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שמאי אילנה - אברהם חיה 0.00  100 K 3N-2 [E] 100.00מזרח איתמר - קימל שרה
בצלאל רות - זינגר בני 9.09 -430  2 3N+1 [E] 90.91ajalagabai - orabreuer
גוטליב ליפא - נהון שלמה 45.45 -460  T 3N+2 [E] 54.55כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם
שיף סמדר - סדן נגה 45.45 -460  J 3N+2 [W] 54.55המר אילנה - שפירא אניטה
יקים נוגה - לביא נורית 45.45 -460  K 3N+2 [E] 54.55וכולדר איתן - כהן יוסי
ויזל לילי - חריר אילנה 45.45 -460  8 3N+2 [E] 54.55גלט אהרון - גולדברג אידה
מירקין לודמילה - בר יוסף עקיבא 45.45 -460  K 3N+2 [E] 54.55CEFNI - לוי אנה
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 45.45 -460  7 3N+2 [E] 54.55רובין יצחק - דה פריס גבי
אלון ליאורה - בייצר מוטי 45.45 -460  K 3N+2 [E] 54.55גינזבורג מרים - הילזנרד אנני
זופניק שושי - בהירי תמר 90.91 -490  9 3N+3 [W] 9.09קרמר חיים - קרמר שלוה
קרביאן מרדכי - בסיס שרית 90.91 -490  7 3N+3 [E] 9.09קס דניאל - קס גינה
בכר יוסי - גזית גלי 90.91 -490  6 3N+3 [E] 9.09לביא נירה - אלון הדסה